Termékleírás
Méret:102x 330 x 290 cm Önsúly: 1,9 kg Teljesítmény: 2,3 KW Zománcozott, könnyen tisztítható Többféle színben Gázfogyasztás: 150 g/Hr HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Hordozható gáztűzhely GÁZPATRON NEM TARTOZÉKA A KÉSZÜLÉKNEK Cikkszám: JK-160 A GÁZPATRON NEM TARTOZÉKA A KÉSZÜLÉKNEK Figyelmeztetés! Gáz utántöltés: 1. A termék csak bután utántöltővel működtethető, amely megfelel az EN417 vagy AS2030 szabványnak. MÁS TÍPUSÚ UTÁNTÖLTŐK HASZNÁLATA KIFEJEZETTEN VESZÉLYES! 2. Az utántöltőt ne tegye ki nyílt lángnak vagy közvetlen napfénynek. SOHA ne tegye az utántöltőt 40 celsius foknál melegebb helyre. 3. Ne kezelje durván, ne ütögesse és ne dobálja az utántöltőt. 4. A szelepeket és utántöltőket külső helyen tárolja, gyerekektől elzárva. 5. SOHA ne használjon üres utántöltőt és SOHA ne próbálja meg feltölteni az utántöltőt. 6. NE szállítsa az utántöltőt az autó belterében vagy egyéb zárt térben 7. Az utántöltő patront vagy palackot mindig szabdtéren cserélje, emberektől, nyílt lángtól, elektromos felszerelésektől és erős napfénytől távol. 8. Rázza meg a cserélendő utántöltőt, hogy valóban üres- e (hallani lehet a gázt benne). Tűzhely: 1. Ellenőrizze, hogy a készülék tömétései rendben vannak-e, nem sérültek vagy hiányoznak mielőtt csatlakoztatja a gázpatront vagy utántöltőt. 2. Ne használja a terméket ha a tömítések nincsenek rendben. 3. Ne használja a terméket ha valahol szivárog, sérült vagy nem működik megfelelően. 4. Ha szivárgást észlel (gáz szag) és nem tudja kikapcsolni a készüléket, akkor azonnal vigye a szabadba, jól szellőző helyre gyúlékony anyagoktól távol. Szabadtéren ellenőrizze a szivárgást szappanos víz segítségével. Ne próbálja lánggal megkeresni a szivárgás helyét. 5. CSAK az arra illetékes személy használhatja a készüléket. 6. NE módosítsa vagy javítgassa a terméket. 7. Az égő injektor nem cserélhető. Használata: 1. Csak főzésre használja. TŰZVESZÉLYES ha nem használja megfelelően vagy túlmelegszik a készülék. 2. Ne használja a készüléket ruhák szárítására vagy helyiségek fűtésére. 3. Ne tegyen semmit a tűzhelyre! (pl. : tűzifa, üvegek stb. ) 4. NE mozgassa a készüléket használat közben. 5. 200mm-nél nagyobb edény nem melegíthető a készülékkel. (mert túlmelegedhet vagy károsodhat) 6. NE használjon kevert vagy egyesített készülékeket egy készülékként. 7. Kerülje a túlforrást és kifolyást. A KÉSZÜLÉK BEMUTATÁSA KEZELÉSI ÚTMUTATÁS: FONTOS: Győződjön meg róla, hogy minden főzőállvány a helyén van-e és nincs leszerelve. Ha az állvány nélkül üzemelteti a készüléket az könnyen túlmelegedhet vagy felrobbanhat. AZ UTÁNTÖLTŐ BEHELYEZÉSE: 1. Állítsa a szabályozó gombot OFF állásba. Csúsztassa az utántöltő emelő gombot UNLOCK állásba. Ha a gázgomb ON állásban van, akkor az utántöltő patront nem lehet behelyezni. 2. Nyissa ki a patronborító részt és helyezze be az utántöltőt. Győződjön meg róla, hogy a patron feje megfelelően belement a patronemelő szelepbe. (Figyelem: Csak EN417 és/vagy AS2030 szabványnak megfelelő bután gázt használjon!) 3. Mikor kész van és használni szeretné a készüléket, és csúsztassa a patronemelő gombot FUEL LOCK állásba. Ha folyamatosan sziszegő hangot hall vagy gázszagot érez, ellenőrizze, hogy a patron megfelelően van-e csatlakoztatva. Ismételje meg a második lépést a megfelelő illesztéshez. Ha a patronemelő gombot nehéz lenyomni, akkor ne erőltesse. Ellenőrizze a patront, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva és az állványok a helyükön vannak UP állásban. GYÚJTÁS: 1. Tekerje a szabályozó gombot IGNITION állásba, amíg nem hallja a gyújtó KLIKK hangját. 2. Ha a gyújtás nem sikerül, tekerje vissza a szabályozó gombot OFF állásba. Majd ismételje meg a folyamatot. HŐFOK SZABÁLYOZÁS: 1. A szabályozó gomb a MAXIMUM és MINIMUM között szabályozható. Állítsa be az Önnek megfelelő állásba a főzéshez. 2. Mikor a szabályozó gombot MAXIMUM-ból MINIMUM-ba csavarja, mindig csavarja lassan. KIKAPCSOLÁS: 1. Tekerje a szabályozó gombot OFF állásba. Győződjön meg róla, hogy a láng valóban kialudt. 2. Nyomja fel a patronemelő gombot és vegye ki a gázpatront. FIGYELEM! A patronemelő gomb mindig legyen UNLOCK állásban ha nem használja a készüléket. A gázpatron NE legyen a készülékben ha nem használja vagy szállítja. Tegye be a patron kupakját ha nem nincs a készülékben. NYOMÁS ÉRZÉKENY BIZTONSÁGI BERENDEZÉS: Ha a készüléket melegben használja (pl napfényen vagy zárt térben) akkor a gáz nyomása megnő. Ha a nyomás 5-6kg/cm2 – nél nagyobb a biztonsági nyomásérzékelő működésbe lép és elzárja a gázt, hogy a láng ne égjen tovább. A készülék újragyújtása miután a nyomás érzékelő biztonsági rendszer kikapcsolta a készüléket: 1. Távolítsa el a gázpatront. Nyomja be a patron szelepét egy másodpercre, hogy a nyomás visszaálljon benne. Tegye a patront hűvös helyre amíg teljesen le nem hűl. 2. Tekerje a szabályozó gombot ON állásba, hogy a készülékben maradt gáz kiürüljön. 3. Majd ismételje meg a kezelési útmutató részben laírtakat. A KÉSZÜLÉK ELHELYEZÉSE: 1. Ne használja a készüléket szeles körülmények között. 2. Ne használja a készüléket polcok alatt. 3. Ne legyen a készülék közelében függöny vagy textilanyag. Semmilyen gyúlékony anyag ne legyen a készülék 400 mm-es körzetében. 4. Kerülje a napfényt. Mindig használja árnyékban vagy hűvös helyen. 5. Sík talajon működtesse a készüléket. 6. JÓL SZELLŐZŐ HELYEN MŰKÖDTESSE A KÉSZÜLÉKET A GÁZMÉRGEZÉS ELKERÜLÉSE VÉGETT! 7. Ne üzemeltesse a készüléket tengeri környezetben. 8. A készülék körül mindig legyen szellőzés és nyílás a szabadba. SOHA ne zárja ela levegő útját használat közben. (KÉP) KARBANTARTÁS: Figyelem: 1. Győződjön meg róla, hogy a gázpatront eltávolította a készülék tisztítása előtt. 2. SOHA ne távolítsa el a biztonsági berendezést vagy a gáz alkatrészeket. Tisztítás: 1. Test: Törölje le egy tiszta ronggyal. Ha szükséges használjon konyhai tisztító szert majd törölje szárazra. 2. Edénytartó állvány és gyűjtőtálca: Lemosás után törölje szárazra. 3. Égő: Tisztítsa meg az égő tetejét és az égő portokat egy erős kefével. Győződjön meg róla, hogy minden kosz és maradék eltűnt az égőről. PROBLÉMA ELHÁRÍTÁS ADATOK: Garancia: Jótállási jegy Típus: JK-160 Hordozható Gáztűzhely Jótállási feltételek: A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 306-307. paragrafusaiban, valamint a 151/2003. (IX. 22. ) Korm. Rendeletet módosító 72/2005. (IV. 21. ) rendelete és a 49/2003. (VII. 30) GKM rendeletekben foglaltak szerint alábbi jogok illetik meg. A jótállás tartama a vásárlástól számított 12 hónap. A vásárló jótállási igényét szabályosan kitöltött jótállási jeggyel érvényesítheti. Jótállási jegyet csak dátummal és bélyegzővel ellátott és a készülék adatait tartalmazó számla alapján pótolunk. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az érték-csökkenés mértéke stb. ) tekintetében vita merül fel, a jótállásra kötelezett a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv, a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség szakvéleményét köteles beszerezni. A 37/1996 (VI. 28. ) KM rendelete 1. paragrafusa szerint „a Vállalat a vásárlói kifogást csak az áru eladásakor adott fizetési bizonylat (számla) bemutatását követően köteles megvizsgálni. Ha a kötelezett a minőségvizsgálatra előírt kötelezettségét igazoltan nem teljesíti, a jogosult maga is fordulhat a minőségvizsgáló szervhez. Ha ezt követően is vita, a kötelezett és a vevő közötti jogvita eldöntésére a Bíróság jogosult. Ellenőrző szelvény Meghibásodás bejelentése: 200______hó_________nap Megjavítva átadva: 200______hó_________nap Hibaok:_____________Javítás módja:______________ Munkalapszám:__________________________ ______ Jótállás új határideje: 200___________hó________nap ____________________aláírás P. H. Jótállási szelvény Modell:JK-160 Hordozható Gáztűzhely Eladás kelte: 200_____________hó____________nap Eladó szerv: ___________________ aláírás P. H. Ellenőrző szelvény Meghibásodás bejelentése: 200______hó_________nap Megjavítva átadva: 200______hó_________nap Hibaok:_____________Javítás módja:______________ Munkalapszám:__________________________ ______ Jótállás új határideje: 200___________hó________nap ____________________aláírás P. H. Jótállási szelvény Modell: JK-160 Hordozható Gáztűzhely Eladás kelte: 200_____________hó____________nap Eladó szerv: ___________________ aláírás P. H. Ellenőrző szelvény Meghibásodás bejelentése: 200______hó_________nap Megjavítva átadva: 200______hó_________nap Hibaok:_____________Javítás módja:______________ Munkalapszám:__________________________ ______ Jótállás új határideje: 200___________hó________nap ____________________aláírás P. H. Jótállási szelvény Modell: JK-160 Hordozható Gáztűzhely Eladás kelte: 200_____________hó____________nap Eladó szerv: ___________________ aláírás P. H. Ellenőrző szelvény Meghibásodás bejelentése: 200______hó_________nap Megjavítva átadva: 200______hó_________nap Hibaok:_____________Javítás módja:______________ Munkalapszám:__________________________ ______ Jótállás új határideje: 200___________hó________nap ____________________aláírás P. H. Jótállási szelvény Modell: JK-160 Hordozható Gáztűzhely Eladás kelte: 200_____________hó____________nap Eladó szerv: ___________________ aláírás P. H. Hibás termék esetén a vásárló választása szerint: - Díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet - Ha a vásárló kijavítást kér, a javítást a hiba bejelentésétől számított 15 napon belül – kölcsönkészülék biztosítása esetén 30 napon belül – a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest nem csökken. Ilyen javítás esetén a termékbe új alkatrészt kell beépíteni. - Ha javítás 15, illetve 30 napon belül nem készül el, vagy a termék nem javítható, a vásárló a termék azonos típusú új termékre való cseréjét kérheti. A csere bonyolítása a kereskedelmi egységben történik, a szerviz által kiadott csereigazolás és számla bemutatásával. - Ha cserére nincs lehetőség, vagy a vásárlónak a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a szerződéstől elállhat (a termék visszavásárlását kérheti. ) - Ha jótállásra kötelezett termék kijavítását a fent meghatározott (15 ill. 30 nap) nem vállalja, vagy nem végzi el, a vásárló a hibát a kötelezett költségére maga kijavíttathatja. - A termék kicserélését kérheti a vásárló akkor is, ha termék a vásárlástól számított 3 napon belül – termékbe épített biztonságtechnikai elemek (pl. biztosíték) hibáját kivéve- meghibásodott, a kereskedelmi egységnél. Ha cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat visszafizetik, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett más típusú termékeket adnak ki részére. - A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az eladó szerv nem tartott nyitva. - A terméknek vagy főegységének kicserélése esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék vagy főegység tekintetében újra kezdődik. - Meghibásodás esetén kérjük forduljon a forgalmazóhoz vagy az eladó szervhez. - Elérhetőségeink a következők: Polymobil Kft. , 7700 Mohács, Ipari park 0139/25 hrsz. Tel. : 69-301-018 E-mail: info@polymobil. hu A jótállási igény érvényesítésének kizáró okai : - Ha a hiba helytelen telepítésnek, rendeltetésellenes használatnak, nem jóváhagyott átalakításnak, idegen beavatkozásnak, szakszerűtlen kezelésnek, helytelen tárolásnak, iparszerű igénybevételnek, elemi kárnak, külső tényezőknek , mint például szennyeződés, folyadékoknak, áramingadozásoknak, vismajornak tulajdonítható okokból keletkeztek. - Vásárlási számla hiánya. A Jótállási Jegyen szereplő „CE megfelelőségi jel vonatkozó rendeletek szerint az erre a jelölésre kötelezett termékre vonatkozik. POLYMOBIL KFT7700 MOHÁCS, IPARI PARK TEL: 69/301-018www. polymobil. hu FAX: 69/311-606E-mail: info@polymobil. hu Így is ismerheti: JK 160, JK160
Vélemények
Kérdezz felelek

Oldalainkon a partnereink által szolgáltatott információk és árak tájékoztató jellegűek, melyek esetlegesen tartalmazhatnak téves információkat. A képek csak tájékoztató jellegűek és tartalmazhatnak tartozékokat, amelyek nem szerepelnek az alapcsomagban. A termékinformációk (kép, leírás vagy ár) előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az esetleges hibákért, elírásokért az Árukereső nem felel.

^